TIN TỨC

Thơi gian Open và có thể tạo nhân vật trước

 ♦ Hạn chế 3 acc/PC/3 acc/IP

 ♦ AUTO INGAME PHIÊN BẢN THÂN PHÁP

 • THÔNG TIN MÁY CHỦ
  • ⛔ Tên máy chủ : Kim Ô
  • ⛔ Thời gian tạo nhân vật trước : 17h00 Thứ 4 ngày 15/09/2021
  • ⛔ Thời gian khai mở chính thức : 19h00 Thứ 4 ngày 15/09/2021 
  • ⛔ Server Không Đua Top Do Server Cày Xu Free Nhé Các Bạn Click Vào Xem
  • Yêu Cầu

   Phần Thưởng

   Cơ Bản

   Thăng ngay cấp 80.

   Nhận Thưởng

   Thần Hành Phù.
   Thổ Địa Phù.

   Bộ Trang Bị Tử Mãng

   Ngựa Thường

   Túi Máu Hổ Trợ Và Vòng Hồi Máu Đến Cấp 120 ( Trên 120 Tự Mỡ Máu Tốn ít lượng )

   5 Tiên Thảo Lộ 1h

   1 Đại Thành Bí Kíp 80, 120, 150 ( Dùng Đại Thành Sẻ Nhận Kỹ Năng Cấp 20 )